Pogled čez – po poti iz gozda v dom
Leto izvedbe: 2013

Vodja projekta: Center za zunanjo ureditev

Soorganizatorja: Zavod za gozdove Slovenije in KTRC Radeče

Partnerji: LAS Srce Slovenije, Las Društvo za razvoj podeželja Zasavje, Las Posavje, Društvo lastnikov gozdov Sopota-Laško, Strojni krožek Litija, Fakulteta za arhitekturo Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana, Telekom Slovenije, Mizarstvo Kos

Začetek projekta: september 2013 - traja

Predstavitev projekta:
Namen projekta je poiskati aktivne lokalne lastnike gozdov in pregledati obstoječo strojno opremo za spravilo lesa na posameznih območjih vključenih Lasov. V nalogi se po pripravil model reševanja podeželskih cest na tem območju. Izvesti promocijo lesene gradnje z atraktivnim lesenim stolpom (turistična zanimivost) in aktivno vključiti mlade v proces revitalizacije vasi. Poiskati nove ideje, rešitve uporabe lesa povezane s kulturno dediščino in izdelati orodja za animacijo kmetov pri zagonu podjetniških dejavnosti. Z vključevanjem alternativnih virov in povezovanjem verige se bodo odprle nove poslovne priložnosti.

V galerija Centra za zunanjo ureditev si lahko ogledate razstavo idej in maket sedmih lesenih stolpov, ki so jih v sodelovanju z Mizarstvom Kos, pripravili študentje Fakultete za arhitekturo Ljubljana, pod mentorskim vodstvom izr. prof. dr. Žive Deu. Idejna zasnova stolpa se nadgrajuje z novo skupino podiplomskih študentov iz Fakultete za arhitekturo, kateri so se pridružili še študentje Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana, pod mentorskih vodstvom izr. prof. dr. Jožeta Lopatiča. S povezovanjem tih dveh strok, bo izvedena idejna zasnova in statični vidik stolpa s spremljajočim objektom.