Projekt »1000 piščali« - gostujoča razstava na ogled
Leto izvedbe: 2011

Vodja projekta: podjetje Mizarstvo Kos, Petra Kos in Jože Kos

Sodelujoči v projektu: 11 srednjih lesarskih šol v Sloveniji - Lesarska šola Maribor, Srednja gostinsko turistična in lesarska šola Slovenj Gradec, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Srednja lesarska šola Ljubljana, Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, Srednja šola Kočevje, Srednja šola Sevnica, Srednja gradbena in lesarska šola Novo mesto, Srednja šola za lesarstvo Škofja Loka, Srednja lesarska in gradbena šola Nova Gorica ter Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana. Leto izvedbe projekta: 2011, razstavo si lahko ogledate v Centru za zunanjo ureditev d.o.o.

Predstavitev projekta:
Namen projekta je spodbujati sodelovanje med podjetništvom in šolstvom. Iskati ideje za vključevanje inovativnih pristopov pri izobraževalnih programih. Poiskati sinergijo med napredno tehnologijo in izdelki, ki temeljijo na tradiciji. Iskati ideje za nove izdelke iz najrazličnejših vrst lesa.

Projekt 1000 piščali je nastal v sodelovanju med podjetjem Mizarstvo Kos in srednjimi lesarskimi šolami. Dijaki so razvijali različne ideje in izdelovali svojo unikatno piščalko ali v sodelovanju s sošolci in profesorji. S tem so razvijali kreativnost in samostojnost celotnega procesa; od ideje do realizacije. Nastale so piščali iz različnih drevesnih vrst, oblik, barv, nekatere so poslikane z različnimi motivi. Med piščalkami, iz katerih lahko izvabljamo različne zvoke, boste našli pastirsko piščalko, piščalke, na katere lahko zaigrate več tonov in tudi orgelske piščali, sestavni del inštrumenta-orgel. Razstavo smo otvorili 11. junija 2011, ob mednarodnem letu gozdov, v ambientu Mizarstva Kos in Centra za zunanjo ureditev-hiši idej in povezovanj. Ob tej priložnosti je na nekatere izmed njih tudi zaigral umetnik Lado Jakša.

Tako kot ta drobni izdelek iz zadnjega ostanka lesa prijetno zveni, likovno okrašen pa je lahko čudovit spomin in opomin, naj bodo slovenski lesarski izdelki prepoznavni, vrhunski in podjetniško prodorni. Lesa imamo na pretek, žal najboljšo hlodovino izvozimo. Imamo znanje in sredstva za obdelavo, vključimo še vrhunske oblikovalce, gozdarji in lesarji na posameznih področjih Slovenije pa naj se povežejo v učinkovite podjetniške sisteme. Lepi in kreativni poklici v lesarstvu so danes manj zanimivi. Mladim premalo predstavljamo vso širino, ustvarjalnost in poslovne priložnosti, ki jih ponuja delo z lesom. Družba se premalo zaveda pomena zaključenega kroga od rastočega drevesa do primerne uporabe zadnjega ostanka izrabljenega lesarskega izdelka. Vemo, da en m3 lesarskih izdelkov v sebi dolgotrajno skladišči 2 toni toplogrednega CO2 Mlade moramo osveščati s temi dejstvi in jim v času šolanja ponuditi možnost, da se seznanijo s sodobno tehnologijo. Predvsem pa jih moramo naučiti kreativnega in ustvarjalnega razmišljanja, ki pripelje do novih idej in rešitev, prinaša izvirnost ter uspeh. Na lesarski šoli v Novi Gorici smo tako razmišljali, ko smo z veseljem izdelovali promocijske piščalke. Naj nas opominjajo na bogastvo, ki ga imamo. (Bojan Kovačič, profesor strokovnih modulov, Tehniški šolski center Nova Gorica, Srednja lesarska in gradbena šola Nova Gorica)

»Skupne sanje« uresničujejo skupne zgodbe, kot nam je to uspelo v projektu 1000 piščali. Piščali, ki povezujejo, vabijo k poslušanju, človeka razveselijo, ga povežejo v skupnem delu, ga vodijo v ustvarjalnost, da sam najde pot do sočloveka in k sebi. V projektu 1000 piščali smo skupaj z Mizarstvom Kos in slovenskimi srednjimi lesarskimi šolami povezali melodijo zvokov piščali, ki pripoveduje o raznolikih možnostih sodelovanja in ustvarjanja dodane vrednosti izdelkom iz slovenskega lesa. (Cvetka Kernel, ravnateljica, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna)

Ko sem se pred dnevi sprehajal po gozdu in se je veter ujel v krošnje dreves, sem prisluhnil šelestenju mladega listja in pomislil: Koliko piščali se skriva v vseh teh vejah, deblih? Da kos lesa lahko zapoje, pa je potreben tudi človek, ki s svojim znanjem in delom iz veje ali lesa pričara zvok. Ta zvok je lahko visok, nizek; nežen je v rokah zaljubljenega mladeniča, virtuozen v rokah umetnika, preprost v igri otroka, ukazovalen v ustih policaja; posamičen ali skupinski, uglašen ali neuglašen, predvsem pa prvinski. Piščali na demonstracijah lahko spreminjajo svet, zato pozivam vse: »Ne delajmo neumnosti! Raje prisluhnimo naravi in tistemu, kar iz nje izvira. Zvok piščali naj postane vez med nami in drevesi. Tako bo naše življenje bolj uglašeno, svet pa bo imel prihodnost.« (Pavel Ojsteršek, profesor strokovno teoretičnih predmetov, Srednja lesarska šola Ljubljana)

Predstavitev celotnega projekta in sodelujočih šol si lahko preberete v knjigi V poslanstvu dreves, str. 48-55. Povezava na knjigo.