Projekt »Sestavimo slovensko stojnico« - gostujoča razstava na ogled
Leto izvedbe: 2011 - 2012

Vodja projekta: Mizarstvo Kos, Petra Kos in Jože Kos

Sodelujoči v projektu: Aktiv kmečkih žena Solčava, Društvo ljubiteljev narave Planota, Jarina-Zadruga za razvoj podeželja, z.o.o., Kmetija Erjavec, Krajevna skupnost Predoslje, Kulturno turistični rekreacijski center Radeče, Mestna občina Velenje – Turistično informacijski center Velenje, Občina Bohinj, Občina Gorje, Občina Ivančna Gorica, Občina Komen, Občina Pivka, Občina Radovljica in Javni zavod Turizem Radovljica, Občina Renče-Vogrsko, Občina Tržič, OŠ Notranjski odred Cerknica s podružnicama 11. maj Grahovo in Maksim Gaspari Begunje, Posoški razvojni center – Združenje Ekoloških kmetov Severne primorske, Triglavski narodni park, Turistično društvo Bohinj, Turistično društvo Horjul, Turistično društvo Koprivnica, Turistično društvo Notranjska, Turistično društvo Polšnik, Turistično društvo Senovo, Varstveno delovni center POLŽ Maribor, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica in Zavod za turizem Kranj.

Leto izvedbe projekta: 2011-2012, razstava je na ogled v razstavnem salonu

Predstavitev projekta:
Ob 10-letnici razvoja in izdelovanja hitro sestavljivih stojnic so v Mizarstvu Kos pripravili projekt Sestavimo slovensko stojnico, s katerim želijo predstaviti uporabno vrednost stojnic, povezati uporabnike in spodbuditi izmenjavo izkušenj. Za nadgradnjo projekta so pripravili publikacijo Sestavimo slovensko stojnico, v kateri so predstavili sodelujoče organizacije in njihove stojnične dogodke. Te pa so razstavili tudi v okviru fotografske razstave. Projekt je predstavljen v galeriji Centra za zunanjo ureditev, hiši idej in povezovanj. 24.4.2012 ob 13 h so skupaj s Centrom za razvoj Litija organizirali dogodek Sestavimo slovensko stojnico. Na dogodku so predstavili sodelujoče in vizijo projekta. Izdali so publikacijo ter s kulturnim programom Moškega pevskega zbora Polšnik otvorili razstavo. V drugem delu je potekala delavnica na temo Pregled dogodkov in ponudbe na stojnicah v slovenskem prostoru, ki jo je vodila mag. Violeta Bulc iz podjetja Vibacom. Dogodka se je udeležil tudi Center za zunanjo ureditev. Izmenjali smo si izkušnje in odprli mesto novim idejam.