ŽIVE HIŠE - naselje za poskusno bivanje
Leto izvedbe: 2011 - 2013

Idejni vodja projekta: Jože Kos

Sodelujoči v projektu: Center za zunanjo ureditev d.o.o in Žive hiše d.o.o.

Leto izvedbe projekta: 2011-2013

Predstavitev projekta:
Nadaljevanje koncepta projekta na osnovi izvedene idejne študije za naselje pasivnih hiš in projekta Razvojna vas Velika Preska. Namen projekta je na inovativen način potencialnim kupcem, poslovnim partnerjem in tržnikom skozi izkustvo bivanja približati pasivno ali nizkoenergetsko hišo, opremljeno z najsodobnejšimi, okolju prijaznimi tehnologijami. Vse skupaj pa v čudovitem okolju obogateno z aktivnostmi za doživeto preživljanje prostega časa. Izkušnje procesa bomo predstavljali kot model za razvoj podeželja in ga prenesli tudi v druga območja države in po svetu.

Razmišljanje o dejanski potrebi človeka in kaj vse mu spretna podjetja s pomočjo dobrega marketinga prodajo, je zanimiva stvar. Vedno znova si izmišljamo nove produkte, s katerimi na nek način spreminjamo navade in prek potrošništva motiviramo ljudi, da kupujejo nekaj, kar v veliko primerih sploh ne potrebujejo.

Na drugi strani pa človek zaradi tega velikokrat pade v t. i. »cono ugodja«. To stanje izkoriščajo tudi posamezniki, ki jim za celostno rast družbe ni kaj prida mar. Tukaj se začne zgodba o naselju za poskusno bivanje, ki bo najprej motivirala podjetja za učenje o razvoju skupnih produktov. Zaradi potreb pri aktivnem življenju naselja se bodo razvile dopolnilne dejavnosti na kmetijah, ki v tem času živijo nerazmišljujoče tudi zaradi finančnih podpor države. Mladi, ki se izobražujejo po različnih šolah in fakultetah, pa bodo dobili novo priložnost.

Povezanost z naravo in gozdom je zbledela, ker se nov način življenja dogaja v glavnem prek različnih medijev in večkrat pozabljamo na medsebojne odnose. Iskanje sinergije med naravnimi materiali na eni strani ter umetniki, mojstri in kupci na drugi, bo v prihodnosti nadgradilo višjo kakovost bivanja. Res ne moremo živeti v hišah kot pred sto leti, ker so danes možne najrazličnejše nove tehnologije, vendar se je potrebno vprašati, za kakšen življenjski slog potrebujemo ustrezne rešitve. Vizija je vzpostavitev prepoznavnega razvojnega centra za novo kulturo bivanja, ki bo prispeval k razvoju in dobrobiti vseh vključenih deležnikov. Tukaj pa so že aktivni posamezniki, podjetja, kmetije, občina, regija in država. (Jože Kos, idejni vodja projekta)