Lesen pločnik
Leto izvedbe: 2007 - 2009

Vodji projekta: Jože Kos - Center za zunanjo ureditev in Slavko Vozelj - predsednik vaške skupnosti Velika Preska

Sodelujoči v projektu: vaščani Velike Preske

Sofinanciranje projekta: vaščani Velike Preske, Center za zunanjo ureditev, Mizarstvo Kos, Občina Litija, Krajevna skupnost Polšnik, Ključavničarstvo Repovš, Stavbno kleparstvo in krovstvo Lamovšek, Elektro Trbovlje, Ograje Kočevar, Elektromontaža Repovž, Trgograd Litija in Komunalno podjetje Litija

Leto izvedbe projekta: 2007-2009

Predstavitev projekta:
Namen projekta je bil predvsem povezovanje in animacija vaščanov ter lokalne skupnosti. S sodelovanjem različnih generacij se je izvajal medgeneracijski prenos različnih znanj.

Posledično se je povezal stari in novi del vasi, ki bo dolgoročno postala kraj za turizem. Ob lesenem pločniku, ki smo ga izdelali iz ostankov železniških hrastovih in bukovih pragov, se je naredila tudi ograja iz lokalnega globinsko impregniranega smrekovega lesa, ki je opremljena z ambientalno osvetlitvijo in izdelala kamnita zloženka izdelana iz kovinskega ogrodja in polnjena s kamnitimi ostanki, ki so jih nakopali pri izkopu železove rude. V zgodovini je bil pod vasjo rudnik. V sklopu pločnika pa se je uredil tudi pokrit ekološki otok. V sodelovanju vaščanov z lokalnimi podjetji in uporabo materialov iz lokalnega okolja je projekt dober primer trajnostne gradnje. S pomočjo podjetniškega razumevanja pa se bodo s takšnimi aktivnostmi začele razvijati tudi dopolnilne dejavnosti in nova delovna mesta za mlade.