Idejna študija za naselje pasivnih hiš za poskusno bivanje na Veliki Preski
Leto izvedbe: 2008

Nosilec in investitor projekta: Center za zunanjo ureditev d.o.o.

Sofinanciranje projekta: LAS Srce Slovenije

Leto izvedbe projekta: 2008

Predstavitev projekta:
Namen projekta je bil pripraviti podlago za oživitev razvojnih dejavnosti v vasi; načrtovanje izgradnje pasivnih hiš na Veliki Preski in naselitev mladih družin v ruralno okolje, ki so bili osnova za razvoj človeškega kapitala. Pridobiti strokovne ugotovitve s področja energetike, ekologije, arhitekture in krajinske arhitekture za sodobno gradnjo in bivanje v ruralnem okolju. Okrepiti obstoječa zdrava podjetniška jedra in potenciale podeželskega naselja na območju Srca Slovenije.

Ciljna skupina:
• strokovnjaki za urbanizem, arhitekturo in URE (učinkovite rabe energije)
• inovativno in razvojno usmerjeni podjetniki iz območja Srca Slovenije, ki se želijo povezovati
• prebivalci naselja Velika Preska
• strokovna javnost za urejanje okolja
• kmetje – ponudniki domačih proizvodov

Cilji:
• osvojitev znanj za celovit postopek za izdelavo in umeščanje pasivnih hiš v prostor
• posredovanje osvojenih interdisciplinarnih znanj
• spodbujanje alternativnih načinov gradnje in uporabe obnovljivih virov
• spodbujanje kmetov za ekološko pridelavo in oskrbo
• nove investicijske priložnosti za podjetnike
• ozaveščanje lokalne skupnosti na področju eko gradnje, oskrbe z alt. viri energije
• oblikovanje kvalitetnega bivalnega okolja

V okviru projekta »Velika Preska – razvojna vas«, ki združuje krajane, njihove potenciale in naravne danosti naselja Velika Preska v iskanju inovativnih rešitev za izboljšanje bivanjskega okolja in razvojnih možnosti na podeželju in na območju LAS Srce Slovenije, smo pripravili idejne študije za zgraditev naselja pasivnih hiš za poskusno bivanje. Poleg idejne študije, ki vsebuje geodetske izmere parcel, študije prostora, možnost umestitve pasivnih hiš, idejne koncepte ter zasnovo in umestitev večnamenskega objekta za delavnice in promocijo smo izvedli še idejni načrt vzorčne energetsko učinkovite lesene pasivne hiše, pripravili strategijo za mreženje strokovnjakov s področja projektiranja in izvedbe,poiskali ustrezne partnerje (prioritetno s področja Srca Slovenije) in pripravili dokumentacijo za postavitev poslovnih prostorov za vodenje projekta.