• O nas · hiši idej in povezovanj

  Smo razvojno in izobraževalno središče.

  Podjetje Center za zunanjo ureditev - hiša idej in povezovanj, je razvojno in izobraževalno središče. Povezujemo različne stroke na področju opremljanja zunanjega prostora in strankam nudimo celovito ureditev njihovega prostora. Prepoznavni smo po našem pristopu, saj stranke najprej »izobrazimo«, kaj sploh pomeni zunanji prostor skozi vidike oblikovanja, prostorskih danosti, kateri poklici sodelujejo pri njihovi izvedbi, kakšni so materiali, objekti in kako vsa ta področja med seboj usklajevati. Zaradi razvoja znanja in razvoja novih produktov, smo ustanovili tudi Poslovno skupino Centra za zunanjo ureditev - skupino strokovnjakov za načrtovanje in izvedbo zunanjega prostora.

  Smo inkubator razvojnih zgodb v lokalnem okolju in širše na področju ureditve zunanjega prostora, naravnih materialov, lesarstva in podjetništva. Pripravljamo in izvajamo izobraževanja za stranke, šole/fakultete, turiste in obiskovalce našega centra na področju ureditve celotnega zunanjega prostora (28 poklicev), podjetništva in sodelovanja med podjetništvom ter lokalnim okoljem.

  Poslanstvo

  Razvoj in povezovanje z različnimi deležniki, sta ključ do visoke dodane vrednosti za vse sodelujoče. Zaradi takšnega načina delovanja prinašamo v slovenski prostor in v tujino zunanjo ureditev, ki je prilagojena na posameznikov način bivanja, arhitekturo in prostorske danosti. Z osveščanjem in izobraževanjem vplivamo na pomen zunanjega prostora in kaj prostor pomeni za življenje posameznika in družbe.

  Vizija

  S povezovanjem različnih strok razvijati nova interdisciplinarna znanja za nove produkte in s temi produkti prispevati k visoki bivanjski kulturi. Kot inkubator razvojnih zgodb izvajati projekte, ki bodo vplivali na razvoj in sinergijo med podjetništvom in lokalnim okoljem ter ustvarjala dodano vrednost za vse sodelujoče.