e-brošura
RAZVOJNA VAS VELIKA PRESKA
Kratka predstavitev projekta povezovanja lokalne skupnosti, potencialov in vizije nadaljnjega gospodarskega razvoja.